top of page

Voorwaarden

1. Uw aanvaarding.


Update: 28.09.2020 Welkom bij de gebruiksvoorwaarden voor buycryptocoin.net en aanverwante websites en diensten. Dit is een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen buycryptocoin.net Naam van de website-eigenaar Emre Ata ("Bedrijf", "wij", "ons" en "onze"), de eigenaar en exploitant van www.buycryptocoin.net, en alle andere andere websites, software en / of andere gerelateerde diensten van het bedrijf (gezamenlijk de "Website") en u ("u", "uw" of "gebruiker (s)"), een gebruiker van de website. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, de website te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst, het privacybeleid en het cookiebeleid. De website is niet bedoeld voor gebruikers in het grotere Europese gebied. U erkent en gaat ermee akkoord dat u zonder deze overeenkomst geen rechten of toegang tot de website zou hebben. Noch het Bedrijf, noch zijn managers, leden, werknemers, vertegenwoordigers, agenten of onafhankelijke contractanten zijn in die hoedanigheid gelicentieerde financiële adviseurs, geregistreerde beleggingsadviseurs of geregistreerde broker-dealers. Noch het bedrijf, noch de website beweren beleggings- of financieel advies te geven of investeringsaanbevelingen te doen, noch is het bedrijf bezig met het uitvoeren van transacties, noch leidt het grondstofrekeningen aan of geeft het grondstofhandeladvies op maat van een bepaalde situatie. Niets op de website of deze overeenkomst vormt een uitnodiging, aanbeveling, promotie, goedkeuring of aanbieding door het bedrijf van een bepaalde beveiliging, transactie of investering. We kunnen deze overeenkomst, het privacybeleid of het cookiebeleid wijzigen en kunnen u hiervan op de hoogte stellen. HOUD ER REKENING MEE DAT ER ARBITRAGE EN KLASSE ACTIEBEPALINGEN HIERIN ZIJN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP UW RECHTEN. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of het privacybeleid, mag u de website niet gebruiken en zult u onmiddellijk stoppen. Om toegang te krijgen tot de website, moet u 18 jaar of ouder zijn of ten minste de meerderjarige leeftijd in het rechtsgebied waar u woont of van waaruit u de website bezoekt.

2. Disclaimer op de website.


Alle inhoud die op en binnen de website wordt gevonden, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en wordt aangeboden "zoals deze is" zonder garantie. Af en toe kunnen de materialen die op de website verschijnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Het bedrijf garandeert niet dat het materiaal op zijn website nauwkeurig, volledig of actueel is. Het bedrijf kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op zijn website. Het bedrijf verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

3. Geen afhankelijkheid van website-informatie.


De algemene inhoud op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies - en zeker niet als professioneel advies - waarop u moet vertrouwen. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze website juist, volledig of up-to-date is.

4. Toegang en licentieverlening aan u.


Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent het bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website. Deze licentie is geen verkoop van onze rechten als enige eigenaar van intellectuele eigendom. De website mag alleen door u worden gebruikt en u mag uw rechten onder deze overeenkomst niet aan iemand anders verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of overdragen. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaald of met onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, uitzenden, publiceren, uploaden, delen, openbaar weergeven, "spiegelen", uitvoeren, reproduceren, gebruiken, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken van, verklaringen afleggen of garanties geven met betrekking tot de inhoud van de website of gebruikersinhoud op de website, overdragen of verkopen op een andere computer, server, website of ander medium of voor een commerciële onderneming. U mag geen gegevens ontwikkelen of afleiden voor commerciële verkoop in machinaal leesbare of andere vorm waarin een substantieel deel van de website is opgenomen of gebruikt. U mag geen gegevens overdragen naar of opslaan via de website in een elektronisch netwerk voor gebruik door meer dan één gebruiker, tenzij u vooraf schriftelijke toestemming van ons heeft verkregen, die op onredelijke gronden kan worden geweigerd. Neem contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com om de vereiste toestemming te vragen.

Als gebruiker van de website ontvangt u geen eigendomsbelang in enig deel van de website; u ontvangt alleen de bovengenoemde herroepbare licentie of toegang die hierboven wordt vermeld. Uw licentie of toegang tot de website is onderworpen aan de volgende vereisten:

een. U mag om welke reden dan ook niet decompileren, reverse engineeren, demonteren, wijzigen, verhuren, verkopen, vertalen, leasen, uitlenen, distribueren of afgeleide werken of verbeteringen aan de website of een deel ervan creëren.

b. U mag uw licentie of toegang niet delen met andere partijen, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst, het privacybeleid, het cookiebeleid of eventuele aanvullende overeenkomsten.

c. U mag de intellectuele eigendom, privacy of andere rechten niet schenden of schenden

d. U mag tijdens het gebruik van de website geen wetten, regels of procedures van de Verenigde Staten overtreden.

e. U mag geen van de aanvullende beleidsregels van het bedrijf schenden.

f. U mag onze website alleen gebruiken via specifieke kanalen die door ons worden aangeboden.

g. U mag de website niet gebruiken op een computer die wordt gebruikt voor het bedienen van nucleaire faciliteiten, levensondersteuning of andere missiekritieke toepassingen waarbij leven of eigendommen op het spel kunnen staan.

h. U mag de website niet verkopen, leasen, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie geven of er toegang toe krijgen, of inkomsten halen uit het gebruik of de levering van de website, tenzij dit mogelijk is via de functionaliteit van onze website.

Houd er rekening mee dat dit geen allesomvattende lijst met beperkingen is.Als u een van deze beperkingen overtreedt, kunnen we uw licentie of uw toegang tot het gebruik van onze website naar eigen goeddunken intrekken. Bovendien kunnen we uw licentie intrekken of uw toegang tot onze website beperken als we van mening zijn dat uw acties ons of een van onze gebruikers kunnen schaden.

Als wij uw licentie niet intrekken of de toegang beperken, betekent dit niet dat wij afstand doen van uw gedrag.

De informatie die via de Website aan u wordt verstrekt en alle materialen daarin of die daardoor worden overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, illustraties, logo's, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video, gegevens, gegevens van derden, webservices en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf en zijn licentiegevers. Behalve zoals expliciet hierin bepaald, wordt niets in deze overeenkomst geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten, en u stemt ermee in om niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden of openbaar weergeven. , openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken maken van materialen of inhoud die toegankelijk zijn vanaf de website. Het gebruik van de website of het materiaal op de website voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze overeenkomst, is ten strengste verboden.

bottom of page