top of page

Privacybeleid

1. Inleiding.
Update: 28.09.2020

Deze website is gemaakt met het beste platform voor het maken van websites, Wix.com EditorX.


Buycryptocoin.net "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van www.buycryptocoin.net en alle websites, software en / of aanverwante diensten van het bedrijf (gezamenlijk de "Website"). Ons privacybeleid beschrijft onze privacypraktijken en legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, verzamelen, opslaan, overdragen en delen. Bovendien, als u een Europese gebruiker of EU-burger bent, behandelt ons privacybeleid aanvullende rechten die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Lees dit privacybeleid regelmatig door, aangezien we het van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen herzien. Als u het niet eens bent met of ons Privacybeleid in zijn geheel niet accepteert, mag u de Website niet openen of gebruiken.

2. Verzamelde informatie.


Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd of anderszins geanonimiseerd.

Vrijwillig verzamelde persoonlijke informatie


U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u onze website bezoekt. Voor delen van onze website kan het echter nodig zijn dat wij persoonlijke informatie over u verzamelen. Tijdens uw gebruik van de website kunnen we uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, identificatie, bedrijfsnaam en adres, organisatiegegevens en andere identificerende details verzamelen. Alle persoonlijke informatie die u via de website indient, wordt gebruikt en bekendgemaakt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Persoonlijke gegevens worden automatisch verzameld


Telkens wanneer u onze website gebruikt, kunnen we niet-identificeerbare informatie van u verzamelen, zoals uw IP-adres, interacties met de website, query-informatie, locatiegegevens, prijsgegevens, onderzoeksgeschiedenis, locatie en GPS-informatie, verwijzende URL, browser, applicatie-interactie, informatie over mobiele provider, besturingssysteem, gegevensgebruik, overgedragen gegevens en internetprovider.

3. Geanonimiseerde gegevens.


Houd er rekening mee dat we persoonlijke informatie van onze website kunnen verzamelen en samenvoegen en die informatie kunnen anonimiseren voor ons eigen onderzoek of interne doeleinden. Zodra dergelijke gegevens zijn geanonimiseerd, kunnen ze niet worden herleid tot u, de gebruiker.

4. Delen en gebruiken van uw informatie.


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te delen en te gebruiken. U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Contract administratie. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om (1) een contract met u te onderhandelen, uit te voeren, te verlengen en / of te beheren; (2) licentieverzoeken of andere informatietransacties en betalingen die daarmee verband houden; en / of (3) met u communiceren over het bovenstaande (inclusief het verzenden van juridische kennisgevingen).

Toegang tot en communicatie met onze website en services. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om: (1) interactie met u te hebben via onze website (bijv. Software-updates, aankondigingen op de website, enz.): En / of (2) uw vragen te beheren en te beantwoorden (bijv. Technisch, commercieel of administratief) of verzoeken om onderhoud en ondersteuning.

Gebruik van de website. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om (1) u in staat te stellen te genieten van het gebruik van en gemakkelijk te navigeren op de website; en / of (2) uw behoeften en interesses beter begrijpen. De wettelijke basis is art. 6 (1) (f) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Delen met derden. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te delen met onze partnerbedrijven of toekomstige gelieerde ondernemingen voor onderzoek, marketing en andere doeleinden. We kunnen ook uw informatiedienstverleners delen met wie we een contract hebben, zoals contractanten, webhosts, gegevensproviders en anderen, zodat we u alle diensten kunnen verlenen en u toegang tot de website kunnen geven.

Downloads van de website toestaan. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u in staat te stellen gegevens of inhoud van de website te downloaden.

Training en verbeteringen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om: (1) een betere website-ervaring mogelijk te maken; en / of (2) de Website verbeteren.

Directe marketing en vragen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor aanvullende producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent of om op een vraag te reageren.

Correspondentie. We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met elke communicatie die u ons stuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens bevatten die bij de communicatie horen. De website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan de communicatie via de contactformulieren van de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met bezoekers.

Correspondentie. We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met elke communicatie die u ons stuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens bevatten die bij de communicatie horen. De website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan de communicatie via de contactformulieren van de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met bezoekers.

Informatie die derden over u verstrekken. We kunnen informatie over u ontvangen van andere bedrijven of gebruikers. Wanneer andere gebruikers bijvoorbeeld een bedrijfsverzoek indienen, kunnen zij uw informatie in een dergelijk verzoek opnemen.

Wettelijke procedure. We kunnen uw informatie delen: als we van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, regelgeving, wettelijk of overheidsverzoek; om te reageren op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, bevel of een ander juridisch proces; om toepasselijke gebruiksvoorwaarden of dit privacybeleid af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; om de veiligheid, rechten of eigendom van het publiek, een persoon of het bedrijf te beschermen; om beveiligings- of technische problemen of illegale of vermoedelijke illegale activiteiten (inclusief fraude) op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn, als onderdeel van een gerechtelijke of regelgevende procedure.

5. Bewaring van persoonlijke informatie.
Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is. We bewaren uw persoonlijke gegevens:

Voor elke wettelijk vereiste duur.


Tot we geen geldige reden meer hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren of te gebruiken. We bewaren de persoonlijke informatie die we verzamelen zo lang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, en voor elk toepasselijk statuut van verjaringstermijnen met het oog op het indienen en verdedigen van claims.
Tot we een verzoek ontvangen om uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen te verwijderen, verwijderen of wijzigen.


6. Wettelijke basis voor het verwerken van informatie.
Uw informatie die via de website wordt verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, Ierland, Duitsland, Denemarken, Nederland of enig ander land waarin het Bedrijf of zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten hebben. We kunnen informatie die we over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan gelieerde entiteiten of aan andere derde partijen over de grenzen heen en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens, indien wettelijk vereist, voor de volgende doeleinden:

indien nodig om aan dit privacybeleid of onze gebruiksvoorwaarden of cookiebeleid te voldoen;
in overeenstemming met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken;
indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
af en toe om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
voor zover nodig in het algemeen belang; en
voor zover nodig voor onze (of die van anderen) legitieme belangen, inclusief onze belangen bij het leveren van veilige en winstgevende diensten aan onze gebruikers en partners.

7. Toegang tot en bewerken van uw gegevens.
Wanneer u onze website gebruikt, kunt u mogelijk toegang krijgen tot enkele van uw persoonlijke gegevens en deze bewerken via het dashboard van de website. Als u op enig moment vragen heeft of aanvullende persoonlijke informatie die door ons is verzameld, wilt bekijken, wijzigen of bewerken, neem dan contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com.

8. Verwijderen van informatie.


Als u wilt dat uw persoonlijke informatie die op de bedrijfswebsite is opgeslagen, wordt verwijderd, neem dan contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com. Houd er rekening mee dat verwijderingsverzoeken niet onmiddellijk worden verwerkt. Er kan een redelijke vertraging optreden bij het verwijderen van de gevraagde persoonlijke informatie.

U kunt een verwijderingsverzoek indienen per e-mail op buycryptocoinnet@gmail.com. Als u meer informatie nodig heeft over het verwijderen of bewaren van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. Alle verwijderings- of verwijderingsverzoeken zijn onderhevig aan Sectie 6 en onderworpen aan alle toepasselijke wetten. Bovendien zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken (zelfs na een verwijderings- of verwijderingsverzoek), waar nodig, zodat we onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen, geschillen kunnen oplossen en onze overeenkomsten kunnen handhaven.

9. Externe adverteerders.
De website bevat advertenties van derden en links naar andere websites. We verstrekken geen persoonlijk identificeerbare klantinformatie aan deze adverteerders of websites van derden. Deze websites en adverteerders van derden, of internetadvertentiebedrijven die namens hen werken, gebruiken soms technologie om de advertenties die op onze website verschijnen rechtstreeks naar uw browser te sturen of aan te bieden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Ze kunnen ook cookies, JavaScript, webbakens (ook bekend als action tags of single-pixel gifs) en andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om advertentie-inhoud te personaliseren. We hebben geen toegang tot of controle over cookies of andere functies die ze mogelijk gebruiken, en de informatiepraktijken van deze adverteerders en websites van derden vallen niet onder dit privacybeleid (noch onze gebruiksvoorwaarden of cookiebeleid). Neem rechtstreeks contact met hen op voor meer informatie over hun privacypraktijken.

De website geeft ook gepersonaliseerde advertenties van derden weer op basis van persoonlijke informatie over bezoekers. Hoewel de website geen persoonlijke informatie aan adverteerders verstrekt, kunnen adverteerders (inclusief advertentiebedrijven) ervan uitgaan dat gebruikers die interactie hebben met of klikken op een gepersonaliseerde advertentie, voldoen aan hun criteria om de advertentie te personaliseren. Als u niet wilt dat wij de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken om derden toe te staan ​​advertenties die we aan u tonen te personaliseren, neem dan contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com.

10. Een bedrijf waar wij geen controle over hebben.


We werken nauw samen met aangesloten bedrijven en nemen deel aan verschillende affiliate marketingprogramma's om een ​​vergoeding te ontvangen wanneer u producten en / of diensten bekijkt en / of koopt die zijn beoordeeld en / of vermeld op de website. In sommige gevallen exploiteren deze bedrijven winkels op de website of verkopen ze aanbiedingen aan u op de website. U kunt zien wanneer een derde partij betrokken is bij uw transacties, en we delen klantinformatie met betrekking tot die transacties met die derde partij.

11. Externe serviceproviders.


We kunnen andere bedrijven en personen inschakelen om namens ons functies uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten van de website, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links) en het bieden van klantenservice. Ze hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

12. Cookies.
We gebruiken momenteel cookies, zie ons Cookiebeleid.

13. Afmelden en niet volgen.


Als u besluit om ons uw contactgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we u berichten kunnen sturen via sms en e-mail als u toestemming hebt gegeven. U kunt zich echter afmelden voor alle communicatie en u kunt zich afmelden voor het indienen van bepaalde persoonlijke gegevens, indien van toepassing. Als u zich wilt afmelden voor bepaalde communicatie- of informatieverzamelingen, neem dan contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com. "Niet volgen" is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd. U kunt ‘niet volgen’ in- of uitschakelen door naar de pagina ‘voorkeuren’ of ‘instellingen’ van uw webbrowser te gaan.

14. Derden.
Het bedrijf kan links naar websites van derden op onze website plaatsen, die informatie kunnen bevatten waarover wij geen controle hebben. Wanneer u via onze Website een website van een derde partij bezoekt, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat dergelijke websites van derden niet worden gescreend op privacy of

veiligheidskwesties door ons. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verzameld of gebruikt door een adverteerder of website van een derde partij die u hebt bezocht via een link op onze website. U moet de servicevoorwaarden en het privacybeleid van die derde partij lezen om te begrijpen hoe hun gegevensverzameling en -bewaring werken.

15. Beveiligingsmaatregelen.


We doen redelijke pogingen om uw informatie te beschermen door fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen te gebruiken in overeenstemming met de industrienormen. Aangezien onze website elektronisch wordt gehost, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid of privacy van uw informatie. Om deze reden raden we u aan antivirussoftware, routinematige kredietcontroles, robuuste wachtwoorden, firewalls en andere voorzorgsmaatregelen te gebruiken om uzelf te beschermen tegen beveiligings- en privacybedreigingen.

16. Uw privacyrechten in Californië.


Het bedrijf staat ingezetenen van de staat Californië toe om zijn website te gebruiken en voldoet aan de California Business and Professions Code §§ 22575-22579. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u om bepaalde informatie vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Diverse bepalingen in dit privacybeleid hebben betrekking op de vereisten van de Californische privacystatuten. Hoewel we uw informatie niet zonder toestemming aan derden verspreiden, moet u ervan uitgaan dat we elektronische informatie van alle websitebezoekers verzamelen. U kunt contact met ons opnemen via buycryptocoinnet@gmail.com als u vragen heeft over uw privacyrechten in Californië.

17. Naleving van leeftijd.


We zijn van plan om volledig te voldoen aan Amerikaanse en internationale wetten met betrekking tot de privacy van kinderen. Daarom verzamelen of verwerken we geen informatie voor personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, is het u verboden de website te bezoeken.

18. Overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten.


Houd er rekening mee dat als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en verwerkt in de Verenigde Staten. Als u een staatsburger of inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), zal het Bedrijf ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie een passend beschermingsniveau heeft, waaronder mogelijk het uitvoeren van gegevensbeschermingsovereenkomsten met onze verwerkers en die uw informatie verwerken. Deze gegevensoverdrachten zijn nodig om de website aan u te kunnen aanbieden. Waar we uw persoonlijke informatie buiten de EER overdragen, kunnen we gebruik maken van standaard contractclausules, het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild en andere gegevensbeschermingsmechanismen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

19. Fusie en overname.


In het geval dat het bedrijf betrokken is bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kan uw persoonlijke informatie worden verkocht of overgedragen als onderdeel van die transactie. Houd er rekening mee dat zodra de informatie is overgedragen, uw privacyrechten kunnen veranderen.

20. Wijzigingen.


Net als ons gebruiks- en cookiebeleid, kunnen we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, zullen we de datum in deze overeenkomst wijzigen of kunnen we contact met u opnemen. U moet akkoord gaan met de wijzigingen als voorwaarde voor uw voortgezet gebruik van onze website. Als u het niet eens bent, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website en ons op de hoogte stellen van uw weigering om akkoord te gaan door een e-mail te sturen naar buycryptocoinnet@gmail.com.

21. Privacyverklaring voor Europese burgers.


Het bedrijf respecteert de rechten van burgers of personen die binnen de EER wonen en de rechten die hun worden verleend op grond van de AVG. Deze sectie behandelt de privileges van EER-gebruikers. Als u in een land in de EER woont, worden de diensten geleverd door Wallabit Media, LLC op 530-B Harkle Road, Suite 100 Sante Fe, NM 87505, de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw informatie wanneer u onze website gebruikt. De AVG biedt de volgende rechten aan EER-burgers en personen die in EER-gebieden wonen:

Wettelijke rechten + uw rechten onder de AVG


Het recht om geïnformeerd te worden


Het bedrijf wil u op de hoogte houden over wat we doen met uw persoonlijke gegevens. We streven ernaar transparant te zijn over hoe we uw gegevens gebruiken.

Het recht op toegang


U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw gegevens. Neem contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com als u toegang wilt tot de persoonlijke informatie die het bedrijf over u heeft.

Het recht op rectificatie


Als de informatie die het bedrijf over u heeft onjuist of niet volledig is, hebt u het recht om ons te vragen deze te corrigeren. Als die gegevens met uw toestemming of om juridische redenen zijn doorgegeven aan een derde partij, dan moeten we hen ook vragen om de gegevens te corrigeren.

Het recht om te wissen


Soms ook wel 'het recht om te worden vergeten' genoemd. U hebt het recht om het bedrijf te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te wissen.

Het recht om de verwerking te beperken
U heeft het recht om Bedrijf te vragen om te beperken hoe wij uw gegevens verwerken. Dit betekent dat we de gegevens mogen opslaan maar niet verder mogen verwerken. We bewaren alleen voldoende gegevens om ervoor te zorgen dat we aan eventuele aanvullende verzoeken kunnen voldoen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens


Het bedrijf moet u toestaan ​​uw persoonlijke gegevens over te dragen en te hergebruiken voor uw eigen doeleinden op verschillende platforms. Neem contact op met ons team via buycryptocoinnet@gmail.com als u aanvullende informatie wilt ontvangen over hoe u uw gegevens ergens anders kunt overzetten. Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u ons als gegevensbeheerder heeft verstrekt.

Het recht om bezwaar te maken


U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door het bedrijf, zelfs als onze verwerking te wijten is aan legitieme doeleinden, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Het recht om toestemming in te trekken
Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, maar later van gedachten verandert, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en moet het bedrijf stoppen met het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, maar later van gedachten verandert, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en moet het bedrijf stoppen met het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via buycryptocoinnet@gmail.com als we uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen of die van een derde partij, of in het algemeen belang, u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking en we zullen de verwerking stopzetten. uw gegevens, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende legitieme gronden of nodig is om juridische redenen. Als u een Europese ingezetene bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com.

Als u een Europese ingezetene bent, merken we bovendien op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan een contactverzoek van u (bijvoorbeeld als u een contactformulier op de website gebruikt of anderszins contact met ons opneemt), of anderszins om onze legitieme activiteiten na te streven. zakelijke belangen. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

22. Contact met ons opnemen.


Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op via buycryptocoinnet@gmail.com

Emre Ata .jpeg

Groeten,

U kunt informatie over cryptocurrencies vinden op de Buycryptocoin.net- website. Deze site is geen beurs, het is slechts een affiliate partner van Binance . Wij geven geen beleggingsadvies. We bieden alleen informatie over cryptocurrencies en richtlijnen voor het kopen ervan.

Auteur & Buycryptocoin.net Eigenaar Emre Ata

bottom of page