top of page

Disclaimer

Update: 28.09.2020 Buycryptocoin.net zijn eigenaren, exploitanten, principes, werknemers, agenten en andere gelieerde partijen, zijn geen geregistreerde makelaars, analisten, investeringsadviseurs of nemen deel aan vergelijkbare transacties of beroepen. Alles wat we aanbieden op www.buycryptocoin.net (de “Website”) is puur voor begeleiding, informatieve en educatieve doeleinden. Alle informatie op de website moet onafhankelijk worden geverifieerd en bevestigd. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of welke schade dan ook veroorzaakt door het vertrouwen op dergelijke informatie of diensten. Wees u bewust van de risico's die verbonden zijn aan alle activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, handelen of beleggen, uitgevoerd op een financiële markt. Handel niet met geld dat u niet kunt missen. Bij twijfel dient u een gekwalificeerde financieel adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt. De inhoud van de website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geen enkele verklaring of informatie die door het Bedrijf in welke vorm dan ook wordt gepresenteerd, is bedoeld als feit, en u gaat ermee akkoord dat u de verklaringen of informatie die op de Website wordt gepresenteerd niet als feit of als een garantie voor toekomstige prestaties zult beschouwen. Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, inhoud, instructies, prijzen of andere informatie op de website worden verstrekt als algemeen marktcommentaar en vormen GEEN beleggingsadvies of professioneel advies van welke aard dan ook.

Handelen en beleggen in cryptocurrencies (ook wel digitale of virtuele valuta, crypto-activa, altcoins, etc. genoemd), initiële muntenaanbiedingen, commodity-futures en aandelen brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee en is niet geschikt voor elke belegger. Er zijn geen garanties voor winst of het vermijden van verliezen. De waardering van cryptocurrencies en futures kan fluctueren, waardoor beleggers mogelijk meer verliezen dan hun oorspronkelijke inleg.

Mocht u gebruik maken van hefboomwerking of marge, dan begrijpt u dat hefboomwerking verhoudingsgewijs grotere winsten EN verliezen tot gevolg zal hebben. De sterke hefboomwerking van de handel in futures betekent dat kleine marktbewegingen een grote impact zullen hebben op uw handelsaccount en dit kan tegen u werken, wat tot grote verliezen kan leiden, of kan voor u werken, wat leidt tot grote winsten. U begrijpt en erkent de reële mogelijkheid dat u al uw geïnvesteerde geld zou kunnen verliezen en dat u extra geld moet storten om uw positie te behouden of te sluiten. Als de markt tegen u beweegt, kunt u een totaal verlies lijden dat groter is dan het bedrag dat u op uw rekening hebt gestort. U bent verantwoordelijk voor alle risico's en financiële middelen die u inzet en voor het gekozen handelssysteem. U mag alleen handelen als u de aard van de transacties die u aangaat en de omvang van uw risico op verlies volledig begrijpt. Als u deze risico's niet volledig begrijpt, moet u onafhankelijk advies inwinnen bij uw financieel adviseur.

GEEN INVESTERINGSADVIES


De informatie op de website vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enig ander soort advies, en u dient de inhoud van de website niet als zodanig te behandelen. Het bedrijf raadt u af om cryptovaluta te kopen, verkopen of in bezit te houden. Niets op de website mag worden opgevat als een aanbod om een ​​cryptocurrency te kopen, verkopen of vast te houden. U dient uw eigen due diligence uit te voeren en uw eigen financieel adviseur te raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de investeringsbeslissingen die u neemt op basis van de informatie die op de website wordt verstrekt.

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE


Het bedrijf zal ernaar streven de juistheid van de informatie op de website te garanderen, hoewel het geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​voor eventueel ontbrekende of verkeerde informatie. U begrijpt dat u alle informatie die hier beschikbaar is OP EIGEN RISICO gebruikt. U dient passende maatregelen te nemen om de juistheid en volledigheid van alle informatie op de website te verifiëren.

ALLE HANDELSSTRATEGIEËN WORDEN GEBRUIKT OP EIGEN RISICO


Enige inhoud op deze website mag niet worden opgevat als advies of geïnterpreteerd als aanbevelingen van welke aard dan ook. Het is uw verantwoordelijkheid om te bevestigen en te beslissen welke transacties u wilt uitvoeren. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De inhoud van deze correspondentie mag in geen geval worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende belofte of garantie?

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het gebruik van een van de handelsstrategieën die zijn afgeleid van de inhoud op de website. De informatie in deze disclaimer is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Informatie is op geen enkele manier gegarandeerd. Er wordt geen enkele garantie geïmpliceerd of mogelijk wanneer wordt geprobeerd toekomstige omstandigheden te voorspellen.

Geen van de inhoud die op de website wordt gepubliceerd, vormt een aanbeveling dat een bepaalde cryptocurrency, portefeuille van cryptocurrencies, transactie- of investeringsstrategie geschikt is voor een specifieke persoon.

De diensten en inhoud die door het bedrijf worden geleverd, zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden. De algemene marktaanbevelingen die door het bedrijf worden verstrekt, zijn uitsluitend gebaseerd op het oordeel van het personeel van het bedrijf en vormen geen professioneel advies of investeringsaanbevelingen. U erkent dat u transacties aangaat op basis van uw eigen oordeel. Alle marktaanbevelingen die door de Website worden verstrekt, zijn slechts generiek en kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de marktposities of intenties van ons bedrijf en / of de filialen van het Bedrijf. Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op de website worden verstrekt als algemeen marktcommentaar en vormen geen beleggingsadvies.

AFFILIATE DISCLAIMER


De website bevat verschillende links naar externe websites die niet worden gemaakt, onderhouden of gecontroleerd door het bedrijf en die het bedrijf kunnen compenseren voor aankopen van geadverteerde producten en / of diensten. Het bedrijf garandeert niet de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op dergelijke externe links.

bottom of page