top of page

varning

Uppdatering: 28.09.2020 Buycryptocoin.net dess ägare, operatörer, principer, anställda, agenter och andra anslutna parter är inte registrerade mäklare, analytiker, investeringsrådgivare eller deltar i liknande affärer eller yrken. Allt som vi tillhandahåller på www.buycryptocoin.net ("webbplatsen") är endast för vägledning, informations- och utbildningsändamål. All information på webbplatsen ska verifieras och bekräftas oberoende av varandra. Företaget tar inget ansvar för någon förlust eller skada som orsakats i beroende av sådan information eller tjänster. Var medveten om riskerna med aktiviteter inklusive, men inte begränsat till, handel eller investering som utförs på någon finansiell marknad. Handla inte med pengar som du inte har råd att förlora. Om du är osäker bör du rådfråga en kvalificerad finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut. Innehållet på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Inga uttalanden eller information som presenteras i någon form av företaget är avsedd som faktum, och du samtycker till att du inte kommer att betrakta uttalandena eller informationen som presenteras på webbplatsen som fakta eller som en garanti för framtida resultat. Alla åsikter, nyheter, forskning, analyser, innehåll, instruktioner, priser eller annan information som finns på webbplatsen tillhandahålls som allmän marknadskommentar och utgör INTE investeringsråd eller professionell rådgivning av något slag.

Handel och investering i kryptovalutor (även kallade digitala eller virtuella valutor, kryptotillgångar, altcoins osv.), Initiala mynterbjudanden, råvaruterminer och aktier innebär en betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Det kan inte finnas några garantier för vinst eller för att undvika förluster. Värderingen av kryptovalutor och terminer kan variera och som ett resultat kan investerare förlora mer än sin ursprungliga investering.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Om du använder dig av hävstång eller marginal förstår du att hävstångseffekten kommer att leda till proportionellt större vinster OCH förluster. Futureshandelns starka hävstångseffekt innebär att små marknadsrörelser kommer att ha stor inverkan på ditt handelskonto och detta kan fungera mot dig, vilket kan leda till stora förluster eller kan fungera för dig, vilket kan leda till stora vinster. Du förstår och erkänner den verkliga möjligheten att du kan förlora alla dina investerade medel och vara skyldig att sätta in ytterligare medel för att behålla eller stänga din position. Om marknaden rör sig mot dig kan du uppleva en total förlust som är större än det belopp du satte in på ditt konto. Du ansvarar för alla risker och ekonomiska resurser du använder och för det valda handelssystemet. Du bör inte bedriva handel om du inte förstår arten av de transaktioner du gör och omfattningen av din exponering för förlust. Om du inte helt förstår dessa risker måste du söka oberoende råd från din finansiella rådgivare.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

INGEN INVESTERINGSRÅD


Informationen på webbplatsen utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan typ av rådgivning, och du bör inte behandla något av webbplatsens innehåll som sådant. Företaget rekommenderar inte att någon kryptovaluta ska köpas, säljas eller innehas av dig. Ingenting på webbplatsen ska tas som ett erbjudande att köpa, sälja eller inneha en kryptovaluta. Du bör genomföra din egen due diligence och konsultera din egen finansiella rådgivare innan du fattar något investeringsbeslut. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för de investeringsbeslut du fattar baserat på informationen på webbplatsen.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

INFORMATIONSNÄRHET


Företaget kommer att sträva efter att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt, även om den inte tar något ansvar för saknad eller felaktig information. Du förstår att du använder all information som finns här PÅ DIN EGNA RISK. Du bör vidta lämpliga åtgärder för att verifiera att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

ALLA HANDELSSTRATEGIER ANVÄNDS PÅ DIN EGNA RISK


Innehåll på denna webbplats bör inte förlitas som råd eller tolkas som rekommendationer av något slag. Det är ditt ansvar att bekräfta och bestämma vilka affärer du ska göra. Tidigare resultat är ingen indikation på framtida resultat. Inte i något fall ska innehållet i denna korrespondens tolkas som ett uttryckligt eller underförstått löfte eller garanti?

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Företaget är inte ansvarigt för förluster som uppstår till följd av att någon av de handelsstrategier som härrör från innehållet på webbplatsen används. Informationen i denna ansvarsfriskrivning är endast avsedd för informationsändamål. Information garanteras inte på något sätt. Ingen garanti av något slag är underförstådd eller möjlig när framskrivningar av framtida förhållanden försöks.

Inget av innehållet som publiceras på webbplatsen utgör en rekommendation om att någon speciell kryptovaluta, portfölj med kryptovalutor, transaktioner eller investeringsstrategier är lämplig för någon specifik person.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Tjänsterna och innehållet som tillhandahålls av företaget är endast för utbildningsändamål. De generiska marknadsrekommendationer som tillhandahålls av företaget baseras enbart på bedömningen av företagets personal utgör inte professionell rådgivning eller investeringsrekommendationer. Du bekräftar att du gör några transaktioner som är beroende av din egen bedömning. Marknadsrekommendationer som tillhandahålls av webbplatsen är endast generiska och kan eller kanske inte överensstämmer med marknadspositionerna eller avsikterna för vårt företag och / eller företagets dotterbolag. Alla åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på webbplatsen tillhandahålls som allmän marknadskommentar och utgör inte investeringsrådgivning.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

TILLFÄLLIG FRISKRIVNING


Webbplatsen innehåller olika länkar till externa webbplatser som inte skapas, underhålls eller övervakas av företaget och som kan kompensera företaget för köp av annonserade produkter och / eller tjänster. Företaget garanterar inte riktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullständigheten av någon information på sådana externa länkar.

bottom of page